• Regler for snerydning
    Lær om alle snerydningsregler her

Om Snerydnings-regler.dk

Mange forbinder sne med sneboldskampe, kælketure, vinterferie og glade dage. Vi sidder spændte hver juleaften og håber på, at snefnuggene daler ned fra himmelen, inden dagen er omme, for at vi virkelig kan kalde det en vellykket aften. Men på trods af, at sne i mange sammenhænge associeres med en dejlig og sjov del af livet, er der også en mere alvorlig side, man skal forholde sig til. For med hvert snefnug der falder, følger der nemlig en opgave med, at man på ansvarlig vis får sneen ryddet af vejen på de områder, hvor mennesker færdes, så ingen kommer til skade. Sjusket snerydning og uforsvarlig bekæmpelse af glatføre er hvert år skyld i mange personskader, som ikke kun er skadelige for helbredet, men også for pengepungen for dem som står til ansvar. Fordi reglerne for snerydning er mange og til tider komplekse at forstå, har vi samlet alt, du bør vide, om snerydning og bekæmpelse af glatføre. Hos Snevagten har vi det seneste årti ryddet sne og er landets største leverandør af snerydning. Vi har derfor god forståelse for, hvilke regler der gør sig gældende, når det kommer til både snerydning og bekæmpelse af glatføre, samt hvordan du forholder dig til dem, hvilket du på denne side kan blive klogere på.

Snerydningsregler

Hvem har ansvaret ved faldskader som følge af glat føre?

Der bliver hvert år i gennemsnit indberettet mellem 50-100 personskader, som følge af utilstrækkelig eller ingen rydning af sne og saltning. Jo hårdere vinteren er, jo højere er det tal også. Det skyldes, at der ved svingende temperaturer dannes isslag, som er med til at øge risikoen for skader. Skaderne indebærer f.eks. brækkede håndled, ben og hofter, men det kan også være mere alvorlige skader såsom hjernerystelse og nakke- samt rygskader. Der er mange ting, som kan gå galt, når benene forsvinder under én. Hvis du falder og kommer til skade som følge af glat føre, kan ansvaret ligge forskellige steder, alt efter hvor ulykken indtræffer.

Til fælles for alle arealer, er dog, at der altid vil være en person, forening eller myndighed som har ansvaret, for at lige netop deres område er farbart. Hvis du befinder dig på en privat grund, vil det være ejeren af grundens ansvar at betale erstatning til dig ved personskade. Loven siger, at enhver grundejer har ansvaret for at rydde sne og salte sin grund samt 10 meter omkring ejendommen.

Hvis personens hvis grund du falder på, bor til leje, kan det også betyde, at det ikke er personen som bor i ejendommen, der har ansvaret, men derimod selve udlejeren. Hvis du falder på offentlige steder, som fortovet på Strøget, vil det være kommunen som har ansvaret, da de har til opgave at udføre glatførebekæmpelse. Du skal derfor ved dette tilfælde hive fat i en offentlig myndighed, enten via kommunen eller gennem din egen forsikring. 

Regler for snerydning der gør sig gældende for grundejer-, andel- og ejerforeninger

Ansvaret for snerydning og saltning vil altid ligge hos ejeren af grunden. Reglerne for personer som bor til leje differentierer altså, fra dem som gælder, for personer som ejer. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvilke forpligtelser du har, da det ellers kan blive en dyr omgang, hvis du forsømmer dit ansvar. Hvis du er ejer af en grund eller flere, vil det være dit ansvar at sørge for snerydning og saltning. Dette gælder privat- såvel som erhvervsgrunde. Rydningen af sneen skal finde sted så tidligt efter sneens fald som muligt. Mere specifikt, skal der i hverdagene være ryddet og saltet mellem 7 og 22, mens det om søndagen er mellem 8 og 22. Hvis du er på arbejde, behøver du ikke at tage hjem for at rydde sne, men i stedet skal du sørge for at gøre det, så snart du kommer hjem.

For nogen giver disse regler måske sig selv, men en undersøgelse fra YouGov viser faktisk, at hver fjerde ikke overholder kravene om at holde sin grund ryddet for sne i dette tidsrum. At rydde sne indenfor det givne tidsrum er en nødvendighed, hvis man ikke vil ende med at betale erstatning. Sker snerydningen blot ti minutter for sent, kan der i mellemtiden være indtruffet en ulykke, som derved giver skadelidte ret til erstatning. Hvis reglerne for snerydning synes for komplicerede eller vanskelige at overholde for dig som privatperson eller virksomhed, bør du overveje at hyre et professionelt firma til at rydde sneen for dig.

Det siger reglerne rent praktisk

Snerydningen og saltningen omhandler selve grunden og 10 meter ud fra ejendommens skel. Hvis en sti eller et fortov ligger i ubrudt forlængelse af en indgang til din grund, skal disse således også ryddes og saltes. Du har med andre ord, ikke ansvaret for alle 10 meter omkring din grund så længe en adgang til grunden ikke findes derpå. Bemærk dog, at hvis der findes en bagindgang for eksempel på bagsiden af din grund, vil dette tælles som adgang til ejendommen, og selvom du måske ikke bruger indgangen, skal det omkringliggende areal, stadig ryddes for sne. Dette er til for, at alle besøgende på din grund, skal kunne komme til og fra din bolig uden en risiko for at kunne komme til skade.

Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til disse regler, da uforsvarlig glatførebekæmpelse kan føre til personskader, hvilket du i sidste ende skal betale regningen for. For at specificere hvad rydningen indebærer, er det følgende arealer som omfattes; fortov, indkørsel, indgange, havegange, trapper tilknyttet ejendommen og andre fælles færdselsarealer. Hvis du bor i lejebolig, er det din udlejer, som har ansvaret for alt det ovenstående, medmindre andet er nævnt i din lejekontrakt. Nærlæs derfor din lejekontrakt i god tid, så du allerede inden sneen daler ved hvem, som har vedligeholdelsespligt.

I andelsboliger er det foreningen, som har ansvaret for snerydningen og glatførebekæmpelse. Bemærk dog, at hvis ejendommen er lokaliseret på en privat vej, er det ikke kommunen, som står for snerydning af kørebanen, hvilket er tilfældet ved ejendomme på offentlige veje. Det er derfor igen din eller din grundejerforenings ansvar at rydde og salte kørebanen.

Sådan dokumenterer og indberetter du skader som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse

Selvom personskader, som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse, ikke er sjældne, kan det i mange sager være svært for skadelidte, at modtage erstatning. I vinterhalvåret ser man en klar stigning i personskader som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse. Desværre ser man ikke, at samtlige skadelidte modtager erstatning. Generelt ender meget få af sagerne i retten. Mange ved ikke, at de har krav på erstatning, men dem som gør, ved ikke hvordan de skal bevise, at deres skade er resultatet af glat føre.

At man sætter sig ind i, hvad man skal gøre, hvis man kommer til skade som resultat af glatføre, før skaden er sket, er derfor en rigtig god idé. Hvis du er faldet og kommet til skade, fordi der ikke er saltet eller ryddet sne tilstrækkeligt nok, er det vigtigt, at du dokumenterer situationen.

Påstår den ansvarlige for glatførebekæmpelse på grunden, at der var ryddet og saltet tilstrækkeligt, kan det være være en kamp, da det ofte vil være ord mod ord. Du bør derfor kende dine rettigheder og være opmærksom på, hvad du selv kan gøre, for at understøtte din historie bedst.

Dokumentationen kan ske ved hjælp af enten vidner, som var til stede under ulykken eller ved, at du tager billeder eller videoer, som viser den manglende saltning eller snerydning på stedet. Du kan også kontakte DMI og få tilsendt en oversigt over nedbørsforhold i området du faldt, da det kan understøtte din historie. Som skadelidte er det nemlig dig, som har bevisbyrden.

Ved fald kan du som privatperson forlange erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerter. Hvis det er en privat ejendom, du er kommet til skade ved, er det erstatning fra grundejerens ansvarsforsikring, du skal henvende dig til. Hvis du er faldet på et offentligt færdsalsareel, er det derimod den offentlige myndighed, du skal rette dit erstatningskrav mod.

Hvis du selv har en ulykkesforsikring, bør du tilmed anmelde din skade til dem, da de også tilbyder en erstatning. Du kan altid kontakte din egen forsikring, hvis du er i tvivl om, hvad du er berettiget til, samt hvordan du starter processen.

Uanset om du er forsikret eller ej, er det altid en god idé at sørge for at dokumentere forholdene under din ulykke, da det i sidste ende vil gavne din sagsbehandling. Grundejere har ansvaret for snerydning og saltning, så hvis de ikke lever op til dette ansvar, bør det ikke gå ubemærket hen.

Hvordan sikrer jeg, at min leverandør overholder alle regler for snerydning?

Hvis man er ejer eller ansvarlig for et større antal af ejendomme, kan dét at ansætte et eksternt firma til at stå for snerydningen være et oplagt valg.

Snerydning er tidskrævende og ikke en opgave, hvorpå man kan springe over, hvor gærdet er lavest. Dine arme kommer ihvertfald på overarbejde, hvis du ejer et større industriområde og vælger at tage sagen i egen hånd. Du kan ganske enkelt ikke klare det hele selv og det er her, snerydningsfirmaer som Snevagten A/S kommer ind i billedet. Du kan ganske enkelt ikke klare det hele selv og det er her, snerydningsfirmaer kommer ind i billedet. Hvis du er ansvarlig for flere grunde, ved du også, hvor vigtigt ordentlig snerydning og saltning er. Men hvordan ved du, at arbejdet bliver gjort ordentligt?

Hvis ikke snerydning og bekæmpelsen af glat føre bliver udført tilstrækkeligt, kan det nemlig resultere i personskader, som med andre ord kan betyde, at du som ejer skal punge ud. Det er i alles interesse at undgå dette og ganske enkelt klare snerydnings arbejdet godt i første omgang.

Når man vælger en snerydningsleverandør, kan man derfor være usikker på, hvordan man sikrer, at de gør deres arbejde godt nok. Inden du beslutter dig for et specifikt snerydningsfirma, kan du derfor sætte dig ned og tage en snak med dem, om hvad du forventer.

Ydermere, kan du bede om at få et indblik i deres kundeportefølje, og hvis du ser, at de har andre kunder i samme situation som dig, kan du jo enten tage det som et tegn på, at de lever op til forventningerne, eller du kan give virksomheden et kald selv og spørge ind til snerydning leverandørens service. Det er nemlig uhørt vigtigt at tage ansvar for snerydning og saltning, uanset hvor stor eller lille en grund der er tale om.

Hvis der sker en personskade på din grund til trods for, at du har ansat en virksomhed til at stå for snerydningen, vil det stadig være dig som ejer, som står og skal betale erstatning. Ansvaret vil altid ligge i dine hænder og det er derfor vigtigt, at du vælger et snerydningsfirma med gode anmeldelser og brede kompetencer.

Når det kommer til snerydning, går det ganske enkelt ikke at springe over hvor gærdet er lavest. Hos Snevagten A/S dokumenterer vi vores udførte arbejde, så du kan være sikker på, at alt er, som det skal være. Vi bruger et GPS system, som indsamler beviser på, at vi har været på det givne sted, på det givne tidspunkt.

Det er via billeder og markering i registreringen, at du kan følge med i det udførte arbejde. Systemet registrerer ikke kun for kundens skyld, men også for vores egen, da snerydderen på den måde kan holde styr på, hvor meget salt der er fordelt ud over arealet. Dette er blot én måde, hvorpå du sikrer dig selv, at din snerydningsleverandør overholder alle reglerne. 

Hvilke saltmidler har jeg lovmæssigt pligt til at bruge?

Når man salter arealer, for at undgå glatføre indebærer det mere end bare at drysse vejsalt på jorden. Der er nemlig en række af forskellige saltmidler, man kan anvende beroende på behovet, arealet og budgettet.

Disse inkluderer vejsalt, calciumklorid og magnesiumklorid, CMA og kaliumformiat, samt Urea og kalksalpeter. Alle midler er godkendte til bekæmpelse af glat føre, men der medfølger forskellige fordele og ulemper hver især. 

Mest almindeligt er vejsalt, som anvendes af de fleste offentlige instanser, som står for snerydning og bekæmpelse af glat føre. De umiddelbare fordele ved at bruge salt er, at det er billigere end de andre alternativer.

Derudover opløses salt helt i sneen og der er derfor ingen fare for, at kloakkerne bliver tilstoppede, som man  f.eks. ser ved grus og lecaskaller. Dog er salt langt mere miljøskadeligt end andre alternativer, da det forurener grundvandet og er giftigt for træer og planter, som findes i vejkanten. Salt har heller ikke den bedste indvirkning på hunde og katte, da det tørrer huden på deres poter ud.

Mængden af salt man anvender, kan også være afgørende, da der ved overdreven brug kan forekomme ærgerlige saltskader samt dårlig indvirkning på miljøet. 

Calciumklorid og magnesiumklorid er begge produkter, som er mere virksomme end almindelig vejsalt, ved grader under -5. Calciumklorid er mere miljøvenligt end vejsalt, fordi calcium er et næringsstof, som findes i planter. Dog betyder dette ikke, at det er miljøneutralt, da det stadig indeholder klorid, som ødelægger planters stofskifte. Calciumklorid og magnesiumklorid er dog 9 gange så dyrt som almindelig vejsalt, og bliver derfor ofte valgt fra. Derudover er produkterne også særlig hårde ved biler og veje, fordi de reagerer hurtigere end vejsalt, som betyder, at de i højere grad er skyld i rust på biler. 

CMA og kaliumformiat er bedre kendt som de mere miljøvenlige alternativer, da de ikke skader naturen eller grundvandet. De bidrager heller ikke til rust eller skader på biler, asfalt eller anden belægning og ingen udtørrede hud på katte eller hundes poter. På trods af, at produkterne er svanemærkede, er det den høje pris samt besværligheden i, at opdrive midlerne for privatpersoner, som forhindrer CMA og kaliumformiat i at være det mest anvendte saltmiddel.

Urea og kalksalpeter er ofte brugt i forbindelse med landbrug, men produktet kan også bruges til glatførebekæmpelse. Denne form for saltmiddel bruges ofte på gågader, fordi det ikke skader belægning i lige så høj grad som vejsalt. På trods af, at midlet er skånsomt mod belægninger, tilfører det stadig en stor mængde kvælstof, som kan fremme ukrudtsvækst og gøre skade på hække og bede. Ydermere, er produktet væsentlig mindre effektivt mod glatføre, fordi det kun virker ved temperaturer lige under frysepunktet. Urea bliver ofte tilvalgt som middel ved saltning af svalegange, fordi det er midlere mod metal og ikke er skyld i rustning. 

Alternativt kan man ved bekæmpelse af snerydning og glatføre skrotte saltmidlerne, og anvende grus eller lecaskaller. Denne form for bekæmpelse har ingen dårlige indvirkninger på miljøet, giver ingen rustskader og påvirker heller ikke dyrenes poter. Dog er problemet med grus eller lecaskaller, at det ofte ikke tager mere end 100 biler at køre det helt af vejen. Det kan desuden også være skyld i tilstoppede kloakker, fordi det ikke opløses på naturlig vis. 

Hos Snevagten anvender vi os primært af salt og urea, når vi salter for vores kunder. Det gør vi fordi, vi finder disse to saltmidler mest effektive, men samtidig økonomisk smartest. Det kan sjældent svare sig at vælge de andre nævnte alternativer, da det bliver væsentlig dyrere end ved anvendelse af urea eller salt. Vi sigter efter det saltmiddel, som økonomisk giver bedst mening, uden at vi gå på kompromis med resultatet. 

Om Snevagten

Snevagten har ryddet sne i det danske land siden 1999. Vi startede i København, men i dag rydder vi sne i hele Danmark. Pålidelighed, punktlighed og grundighed er vores kerneværdier, og vi bestræber os hver dag på at efterleve dem.

Snevagten er et af Danmarks største snerydningsfirmaer, og vi hjælper både kommuner, private og erhverv med at holde deres udendørsarealer farbare og frie for sne.

Vi har ryddet og saltet hos

Uno X

Mere end 200 tankstationer fordelt i hele landet

TopDanmark

Større beboelses ejendomme i nordsjælland

Q8

Tank stationer på sjælland

Pelican Self Storage

Kæde aftale på alle lokationer. Erhvervs plads, fortove parkering mm.

Region Hovedstaden

7 hospitaler med over 200.000 m2 plads

Fisketorvet

Igennem mere end 10 år

Circle K

Mere end 200 tankstationer i hele landet.

ATP

National aftale på 7 bygninger fra Frederikshavn til Vordingborg

Kontakt os

Bliv ringet op

Ønsker du at tale personligt med en af vores medarbejdere om priser for snerydning på dine udenomsarealer? Udfyld da denne kontaktformular. Du er også mere end velkommen til at ringe direkte til os på 73 70 84 48.

Udfyld navn og telefonnummer, så ringer vi til dig inden for 24 timer

Snevagten A/S


Brandstrupvej 10
2610 Rødovre


CVR: 32790291

Følg os