Sådan dokumenterer og indberetter du skader som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse

Selvom personskader, som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse, ikke er sjældne, kan det i mange sager være svært for skadelidte, at modtage erstatning. I vinterhalvåret ser man en klar stigning i personskader som følge af uforsvarlig glatførebekæmpelse. Desværre ser man ikke, at samtlige skadelidte modtager erstatning. Generelt ender meget få af sagerne i retten. Mange ved ikke, at de har krav på erstatning, men dem som gør, ved ikke hvordan de skal bevise, at deres skade er resultatet af glat føre.

At man sætter sig ind i, hvad man skal gøre, hvis man kommer til skade som resultat af glatføre, før skaden er sket, er derfor en rigtig god idé. Hvis du er faldet og kommet til skade, fordi der ikke er saltet eller ryddet sne tilstrækkeligt nok, er det vigtigt, at du dokumenterer situationen.

Påstår den ansvarlige for glatførebekæmpelse på grunden, at der var ryddet og saltet tilstrækkeligt, kan det være være en kamp, da det ofte vil være ord mod ord. Du bør derfor kende dine rettigheder og være opmærksom på, hvad du selv kan gøre, for at understøtte din historie bedst.

Dokumentationen kan ske ved hjælp af enten vidner, som var til stede under ulykken eller ved, at du tager billeder eller videoer, som viser den manglende saltning eller snerydning på stedet. Du kan også kontakte DMI og få tilsendt en oversigt over nedbørsforhold i området du faldt, da det kan understøtte din historie. Som skadelidte er det nemlig dig, som har bevisbyrden.

Ved fald kan du som privatperson forlange erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerter. Hvis det er en privat ejendom, du er kommet til skade ved, er det erstatning fra grundejerens ansvarsforsikring, du skal henvende dig til. Hvis du er faldet på et offentligt færdsalsareel, er det derimod den offentlige myndighed, du skal rette dit erstatningskrav mod.

Hvis du selv har en ulykkesforsikring, bør du tilmed anmelde din skade til dem, da de også tilbyder en erstatning. Du kan altid kontakte din egen forsikring, hvis du er i tvivl om, hvad du er berettiget til, samt hvordan du starter processen.

Uanset om du er forsikret eller ej, er det altid en god idé at sørge for at dokumentere forholdene under din ulykke, da det i sidste ende vil gavne din sagsbehandling. Grundejere har ansvaret for snerydning og saltning, så hvis de ikke lever op til dette ansvar, bør det ikke gå ubemærket hen.

Brug for mere information? Kontakt os på

+45 3871 1700

Snevagten A/S


Brandstrupvej 10
2610 Rødovre


CVR: 32790291

Følg os