Regler for snerydning der gør sig gældende for grundejer-, andel- og ejerforeninger

Ansvaret for snerydning og saltning vil altid ligge hos ejeren af grunden. Reglerne for personer som bor til leje differentierer altså, fra dem som gælder, for personer som ejer. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvilke forpligtelser du har, da det ellers kan blive en dyr omgang, hvis du forsømmer dit ansvar. Hvis du er ejer af en grund eller flere, vil det være dit ansvar at sørge for snerydning og saltning. Dette gælder privat- såvel som erhvervsgrunde. Rydningen af sneen skal finde sted så tidligt efter sneens fald som muligt. Mere specifikt, skal der i hverdagene være ryddet og saltet mellem 7 og 22, mens det om søndagen er mellem 8 og 22. Hvis du er på arbejde, behøver du ikke at tage hjem for at rydde sne, men i stedet skal du sørge for at gøre det, så snart du kommer hjem.

For nogen giver disse regler måske sig selv, men en undersøgelse fra YouGov viser faktisk, at hver fjerde ikke overholder kravene om at holde sin grund ryddet for sne i dette tidsrum. At rydde sne indenfor det givne tidsrum er en nødvendighed, hvis man ikke vil ende med at betale erstatning. Sker snerydningen blot ti minutter for sent, kan der i mellemtiden være indtruffet en ulykke, som derved giver skadelidte ret til erstatning. Hvis reglerne for snerydning synes for komplicerede eller vanskelige at overholde for dig som privatperson eller virksomhed, bør du overveje at hyre et professionelt firma til at rydde sneen for dig.

Det siger reglerne rent praktisk

Snerydningen og saltningen omhandler selve grunden og 10 meter ud fra ejendommens skel. Hvis en sti eller et fortov ligger i ubrudt forlængelse af en indgang til din grund, skal disse således også ryddes og saltes. Du har med andre ord, ikke ansvaret for alle 10 meter omkring din grund så længe en adgang til grunden ikke findes derpå. Bemærk dog, at hvis der findes en bagindgang for eksempel på bagsiden af din grund, vil dette tælles som adgang til ejendommen, og selvom du måske ikke bruger indgangen, skal det omkringliggende areal, stadig ryddes for sne. Dette er til for, at alle besøgende på din grund, skal kunne komme til og fra din bolig uden en risiko for at kunne komme til skade.

Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til disse regler, da uforsvarlig glatførebekæmpelse kan føre til personskader, hvilket du i sidste ende skal betale regningen for. For at specificere hvad rydningen indebærer, er det følgende arealer som omfattes; fortov, indkørsel, indgange, havegange, trapper tilknyttet ejendommen og andre fælles færdselsarealer. Hvis du bor i lejebolig, er det din udlejer, som har ansvaret for alt det ovenstående, medmindre andet er nævnt i din lejekontrakt. Nærlæs derfor din lejekontrakt i god tid, så du allerede inden sneen daler ved hvem, som har vedligeholdelsespligt.

I andelsboliger er det foreningen, som har ansvaret for snerydningen og glatførebekæmpelse. Bemærk dog, at hvis ejendommen er lokaliseret på en privat vej, er det ikke kommunen, som står for snerydning af kørebanen, hvilket er tilfældet ved ejendomme på offentlige veje. Det er derfor igen din eller din grundejerforenings ansvar at rydde og salte kørebanen.

Brug for mere information? Kontakt os på

+45 3871 1700

Snevagten A/S


Brandstrupvej 10
2610 Rødovre


CVR: 32790291

Følg os