Hvilke saltmidler har jeg lovmæssigt pligt til at bruge?

Når man salter arealer, for at undgå glatføre indebærer det mere end bare at drysse vejsalt på jorden. Der er nemlig en række af forskellige saltmidler, man kan anvende beroende på behovet, arealet og budgettet.

Disse inkluderer vejsalt, calciumklorid og magnesiumklorid, CMA og kaliumformiat, samt Urea og kalksalpeter. Alle midler er godkendte til bekæmpelse af glat føre, men der medfølger forskellige fordele og ulemper hver især. 

Mest almindeligt er vejsalt, som anvendes af de fleste offentlige instanser, som står for snerydning og bekæmpelse af glat føre. De umiddelbare fordele ved at bruge salt er, at det er billigere end de andre alternativer.

Derudover opløses salt helt i sneen og der er derfor ingen fare for, at kloakkerne bliver tilstoppede, som man  f.eks. ser ved grus og lecaskaller. Dog er salt langt mere miljøskadeligt end andre alternativer, da det forurener grundvandet og er giftigt for træer og planter, som findes i vejkanten. Salt har heller ikke den bedste indvirkning på hunde og katte, da det tørrer huden på deres poter ud.

Mængden af salt man anvender, kan også være afgørende, da der ved overdreven brug kan forekomme ærgerlige saltskader samt dårlig indvirkning på miljøet. 

Calciumklorid og magnesiumklorid er begge produkter, som er mere virksomme end almindelig vejsalt, ved grader under -5. Calciumklorid er mere miljøvenligt end vejsalt, fordi calcium er et næringsstof, som findes i planter. Dog betyder dette ikke, at det er miljøneutralt, da det stadig indeholder klorid, som ødelægger planters stofskifte. Calciumklorid og magnesiumklorid er dog 9 gange så dyrt som almindelig vejsalt, og bliver derfor ofte valgt fra. Derudover er produkterne også særlig hårde ved biler og veje, fordi de reagerer hurtigere end vejsalt, som betyder, at de i højere grad er skyld i rust på biler. 

CMA og kaliumformiat er bedre kendt som de mere miljøvenlige alternativer, da de ikke skader naturen eller grundvandet. De bidrager heller ikke til rust eller skader på biler, asfalt eller anden belægning og ingen udtørrede hud på katte eller hundes poter. På trods af, at produkterne er svanemærkede, er det den høje pris samt besværligheden i, at opdrive midlerne for privatpersoner, som forhindrer CMA og kaliumformiat i at være det mest anvendte saltmiddel.

Urea og kalksalpeter er ofte brugt i forbindelse med landbrug, men produktet kan også bruges til glatførebekæmpelse. Denne form for saltmiddel bruges ofte på gågader, fordi det ikke skader belægning i lige så høj grad som vejsalt. På trods af, at midlet er skånsomt mod belægninger, tilfører det stadig en stor mængde kvælstof, som kan fremme ukrudtsvækst og gøre skade på hække og bede. Ydermere, er produktet væsentlig mindre effektivt mod glatføre, fordi det kun virker ved temperaturer lige under frysepunktet. Urea bliver ofte tilvalgt som middel ved saltning af svalegange, fordi det er midlere mod metal og ikke er skyld i rustning. 

Alternativt kan man ved bekæmpelse af snerydning og glatføre skrotte saltmidlerne, og anvende grus eller lecaskaller. Denne form for bekæmpelse har ingen dårlige indvirkninger på miljøet, giver ingen rustskader og påvirker heller ikke dyrenes poter. Dog er problemet med grus eller lecaskaller, at det ofte ikke tager mere end 100 biler at køre det helt af vejen. Det kan desuden også være skyld i tilstoppede kloakker, fordi det ikke opløses på naturlig vis. 

Hos Snevagten anvender vi os primært af salt og urea, når vi salter for vores kunder. Det gør vi fordi, vi finder disse to saltmidler mest effektive, men samtidig økonomisk smartest. Det kan sjældent svare sig at vælge de andre nævnte alternativer, da det bliver væsentlig dyrere end ved anvendelse af urea eller salt. Vi sigter efter det saltmiddel, som økonomisk giver bedst mening, uden at vi gå på kompromis med resultatet. 

Brug for mere information? Kontakt os på

+45 3871 1700

Snevagten A/S


Brandstrupvej 10
2610 Rødovre


CVR: 32790291

Følg os