Hvem har ansvaret ved faldskader som følge af glat føre?

Der bliver hvert år i gennemsnit indberettet mellem 50-100 personskader, som følge af utilstrækkelig eller ingen rydning af sne og saltning. Jo hårdere vinteren er, jo højere er det tal også. Det skyldes, at der ved svingende temperaturer dannes isslag, som er med til at øge risikoen for skader. Skaderne indebærer f.eks. brækkede håndled, ben og hofter, men det kan også være mere alvorlige skader såsom hjernerystelse og nakke- samt rygskader. Der er mange ting, som kan gå galt, når benene forsvinder under én. Hvis du falder og kommer til skade som følge af glat føre, kan ansvaret ligge forskellige steder, alt efter hvor ulykken indtræffer.

Til fælles for alle arealer, er dog, at der altid vil være en person, forening eller myndighed som har ansvaret, for at lige netop deres område er farbart. Hvis du befinder dig på en privat grund, vil det være ejeren af grundens ansvar at betale erstatning til dig ved personskade. Loven siger, at enhver grundejer har ansvaret for at rydde sne og salte sin grund samt 10 meter omkring ejendommen.

Hvis personens hvis grund du falder på, bor til leje, kan det også betyde, at det ikke er personen som bor i ejendommen, der har ansvaret, men derimod selve udlejeren. Hvis du falder på offentlige steder, som fortovet på Strøget, vil det være kommunen som har ansvaret, da de har til opgave at udføre glatførebekæmpelse. Du skal derfor ved dette tilfælde hive fat i en offentlig myndighed, enten via kommunen eller gennem din egen forsikring. 

Brug for mere information? Kontakt os på

+45 3871 1700

Snevagten A/S


Brandstrupvej 10
2610 Rødovre


CVR: 32790291

Følg os